Bex's blog

myter genus kod

Finns det intelligenta programvaruutvecklare?

2018-01-13 12:22

Som programvaruutvecklare har vi privilegiet att arbeta med våra huvuden, och får ofta möjlighet att känna oss smarta och kreativa. Där inte alla förunnat att ha ett sådant arbete. Ofta får jag dock en känla av att vi programmerare tror att vi är mer intelligenta än andra, och det tror jag inte är sant.

I artikeln Links between the personalities, views and attitudes os software engineers av Feldt et al undersöker författarna mjukvaruutvecklare med personlighetstest baserade på fem faktorer (ibland kallade "the big five"), och undersöker bland annat hur dessa uppmätta mjukvaruutvecklarpersonligheter skiljer sig från den generella populationen. En sådan skillnad hittar de naturligtvis.

När vi som utvecklare menar att vi är intelligenta så har vi säkert i allmänhet rätt, men att vi skiljer oss från den generella befolkningen innebär inte att vi är mer intelligenta eller logiska, eller har andra personligheter, än andra utbildade yrkersverksamma människor.

I vår branch finns en intelligenskult som jag tror i grund och botten är skadlig. Dels för att det får oss att arbeta på fel sätt, men också för att vår uppfattning om vad intelligens är och hur den ser ut och yttrar sig inte sällan bygger på felaktiga antaganden och missuppfattningar, och därför exkluderar element som vore viktiga för oss att ta hänsyn till.

myter