Bex's blog

myter genus kod

Kod är för maskiner

2017-08-17 15:42

Vi programmerare, mjukvaruutvecklare, mjukvaruhantverkare, har en mytbildning om oss själva. Det är myter som får oss att känna oss starka och speciella. Vissa av dem är tyvärr tämligen destruktiva och hindrar oss både som yrkersverksamma individer och som branch. Jag skulle vilja titta närmare på några sådana myter och rannsaka dem, och jag skulle vilja börja med uppfattningen att vi skiver kod för maskinernas skull. För det gör vi inte.

Den här myten är uråldrig, den är från tidernas begynnelse, Epoch. Kod skrevs på hålkort som maskinkod, och kördes av maskiner som styrdes av andra människor, i andra rum än kodslagarna. Om något gick fel fick man börja om, med ett nytt hålkort. Minnesramsor uppfanns för de olika instruktionerna - assembler. Så småninom kunde koden lagras elektroniskt - och något viktigt hände. Kod kunde plötsligt läsas, förstås, utvärderas och rättas om den inte fungerade som tänkt. Programmeringsspråk uppfanns och kod fick viktiga nya egenskaper: läsbarhet, underhållsbarhet, rättningsbarhet. Kod blev plötsligt ett sätt att kommunicera, människor emellan, om vad det var vi ville att maskinen skulle göra, men samtidigt på ett sätt som maskinen kunde förstå. Av den anledningen är den viktigaste egenskapen hos kod vi skriver hur väl den beskriver vår avsikt för en annan människa. Kod som fungerar kommer förr eller senare att falera på grund av yttre förändrigar i krav eller omgivning, men läsbar kod kan rättas och anpassas.

myter kod

Newer