Bex's blog

myter genus kod

Är kvinnor bättre programmerare

2017-09-22 10:14

Terell mfl. skriver i Gender differences and bias in open source: Pull request acceptance of women versus men att det verkar som om kvinnor får sina ändringar accepterade oftare än män när de bidrar med kod till projekt på GitHub. De är förvånade över resultatet, eftersom det verkar finnas förutfattade meningar om kvinnor i branchen, och de undersöker huruvida det kan bero på att kvinnor är djupare involverade i vissa projekt än vad men är, eller om det möjligen är så att projektägare är mer benägna att "hjälpa" kvinnor som vill bidra. Det visar sig inte vara så, och författarna kan inte riktigt förklara hur skillnaden kommer sig.

Vad de inte undersöker är om kvinnors kod håller högre kvalitet än vad mäns kod gör. Och det är kanske inte så konstigt - att hävda att kön bestämmer hur bra någon är på att programmera är med all rätt skäl till uppsägning. Men det skulle kunna vara så att kvinnor är medvetna om att de blir diskriminerade, och därför ägnar mer tid och mer uppmärksamhet åt sina ändringa; helt enkelt är mer nogranna. Det skulle i så fall vara mycket svårt att mäta.

genus