Bex's blog

myter genus kod

Finns det intelligenta programvaruutvecklare?

2018-01-13 12:22

Som programvaruutvecklare har vi privilegiet att arbeta med våra huvuden, och får ofta möjlighet att känna oss smarta och kreativa. Där inte alla förunnat att ha ett sådant arbete. Ofta får jag dock en känla av att vi programmerare tror att vi är mer intelligenta än andra, och det tror jag inte är sant.

I artikeln Links between the personalities, views and attitudes os software engineers av Feldt et al undersöker författarna mjukvaruutvecklare med personlighetstest baserade på fem faktorer (ibland kallade "the big five"), och undersöker bland annat hur dessa uppmätta mjukvaruutvecklarpersonligheter skiljer sig från den generella populationen. En sådan skillnad hittar de naturligtvis.

När vi som utvecklare menar att vi är intelligenta så har vi säkert i allmänhet rätt, men att vi skiljer oss från den generella befolkningen innebär inte att vi är mer intelligenta eller logiska, eller har andra personligheter, än andra utbildade yrkersverksamma människor.

I vår branch finns en intelligenskult som jag tror i grund och botten är skadlig. Dels för att det får oss att arbeta på fel sätt, men också för att vår uppfattning om vad intelligens är och hur den ser ut och yttrar sig inte sällan bygger på felaktiga antaganden och missuppfattningar, och därför exkluderar element som vore viktiga för oss att ta hänsyn till.

myter

Magisk kod

2017-12-20 12:16

Ett sätt att se på kod och programmering är att det vi gör på något sätt är magi. I film och litteratur som innefattar magi så utförs den ofta med magiska formler som ska uttalas exakt rätt i en exakt uttänkt miljö.

Det är exakt vad vi gör. Programmeringen är den magiska formeln och sammanhanget är den utvecklingsmiljö vi arbetar i. Om vi gör exakt rätt så uppstår något som inte fanns tidigare. Ett problem som tidigare var svårt och arbetsamt att lösa är nu lättare, eller till och med löst en gång för alla. En glasbricka som nyss var svart fylls med liv och bilder och ljud.

På så sätt är programmering magiskt.

kod

Är kvinnor bättre programmerare

2017-09-22 10:14

Terell mfl. skriver i Gender differences and bias in open source: Pull request acceptance of women versus men att det verkar som om kvinnor får sina ändringar accepterade oftare än män när de bidrar med kod till projekt på GitHub. De är förvånade över resultatet, eftersom det verkar finnas förutfattade meningar om kvinnor i branchen, och de undersöker huruvida det kan bero på att kvinnor är djupare involverade i vissa projekt än vad men är, eller om det möjligen är så att projektägare är mer benägna att "hjälpa" kvinnor som vill bidra. Det visar sig inte vara så, och författarna kan inte riktigt förklara hur skillnaden kommer sig.

Vad de inte undersöker är om kvinnors kod håller högre kvalitet än vad mäns kod gör. Och det är kanske inte så konstigt - att hävda att kön bestämmer hur bra någon är på att programmera är med all rätt skäl till uppsägning. Men det skulle kunna vara så att kvinnor är medvetna om att de blir diskriminerade, och därför ägnar mer tid och mer uppmärksamhet åt sina ändringa; helt enkelt är mer nogranna. Det skulle i så fall vara mycket svårt att mäta.

genus

Older